Restaurants

Restaurants

Restaurants


One-star restaurants
Moskoyani restaurant
G. Milushev Street No. 43
The Ship
G. Milushev Street No.43
Watermill Restaurant
Chernomorka Street No.34
White Cliffs Park Restaurant
“An.Premyanov” No.81
Costa Bella Restaurant
Primorska Street 8
Classic restaurant Jasmine
“Prince Boris I” Street No.3
Classic restaurant Chinar
Chernomorka Street No.16
St. Athanasius Boulevard No.120
Primorska Street - 5

Restaurants 1 star 


Total places 775
Indoor 215
Outdoors 560

 

Two-star restaurants
Restaurant Goritsa
Goritsa village
The Stone Restaurant
Yordan Noev Street No. 4
Restaurant Ivan Moskoyani
G. Milushev Street No. 49
Fisherman’s house restaurant
Exarch Antim I Street No. 3
Panorama restaurant
26 Khan Krum Street
Margaritas Restaurant
Khan Tervel Street No. 10
0893 014407
Okoto Restaurant
Khan Tervel Street

2 star restaurants


Total places 586
Indoor 211
Outdoors 375

 

Three-star restaurants
Restaurant Iva Resort
Chernomorka Street No. 7

TOTAL NUMBER OF RESTAURANTS 15


TOTAL SEATS 1411
INDOOR 476
OUTDOOR 935
Snackbars
SNACKBAR The old fountain
Ivan Kalchev Street No.11 a
SNACKBAR Aspros
Tsar Ivaylo Street No. 1
SNACKBAR Walnut
Chernomorka Street No.33
SNACKBAR Walmar
“Zdravko Bombov” StreetNo. 13
SNACKBAR DREAM VIEW
Macedonia, Street No. 4
SNACKBAR Lagoon
Khan Tervel Street 18
SNACKBAR White Panorama
Bul. “Saint Athanasius” No.98
SNACKBAR Turta
Nikola Kovachev Street No. 1
SNACKBAR PARADISE
Central beach I, Byala
SNACKBAR Tereshchenkov
Chernomorka Street 1
SNACKBAR Palazzo
An.Premyanov Street No.29B
SNACKBAR ERROR
An.Premyanov Street No.20br />
SNACKBAR POSEIDON
Trifon Milushev Street 72
Sports bar center IVA
Chernomorka Street No. 7
WINERY POLYCHRONOV

Trifon Milushev Street No. 1